Một nền văn hóa văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc, với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú\

Sách tìm hiểu sự nhận thức những giá trị tinh thần dân tộc Việt được thể hiện qua lý luận cũng như thực tiễn sáng tác văn nghệ, văn hoá

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Minh Đức
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 394.26 M458n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn