Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho phụ nữ: Bộ tư pháp\

Sách dưới dạng hỏi đáp, cung cấp những quy định trong pháp luật quốc tế và pháp luật VN về quyền bình đẳng của phụ nữ trong pháp luật về hôn nhân và gia đình; quyền lợi của phụ nữ được đảm bảo trong pháp luật hành chính, hình sự, dân số và pháp luật đối với lao động nữ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Bộ Tư pháp. Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.08 S450t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn