Một số lý thuyết và kinh nghiệm tổ chức nhà nước trên thế giới: Sách tham khảo\

Sách trình bày một học thuyết và mô hình tổ chức nhà nước trong lịch sử thế giới từ Đông sang Tây nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản như: nhà nước là gì, nguồn gốc của quyền lực nhà nước, quyền lực nhà nước thuộc về ai và tổ chức quyền lực nhà nước như thế nào là tốt nhất...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đăng Thành (chủ biên)
Đồng tác giả: Thang, Văn Phúc (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.101 M458s
Bản Unknown Checked outHạn: 07-15-2006 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn