Cải cách hành chính có hiệu quả: Phương pháp quản lý hành chính có hiệu quả\

Sách giới thiệu mục tiêu giá trị và chiến lược thông suốt của tổ chức, thông tin và tài nguyên thông suốt về tổ chức trong các phương thức quản lý hành chính

Lưu vào:
Tác giả chính: Miêu, Tú Kiệt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động - xã hội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351.9597 C103c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn