50 kinh nghiệm quản lý thành công nhất thế giới

Sách tuyển chọn một số kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong các công ty mang lại những thành công và lợi nhuận cho chủ nhân kèm theo việc phân tích và tổng kết các ví dụ thực tiến

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Kinh Hanh (dịch)
Đồng tác giả: Dương, Thu Ái (dịch), Phương Quân (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658 N114m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn