Văn kiện đảng\ Tập 34

Văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1973, gồm 34 tài liệu, trong đó 28 tài liệu ở phần văn kiện chính: nghị quyết, chỉ thị, thông báo, điện của Bộ chính trị, ban Bí thư, bài phát biểu của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn. Phần tài liệu gồm một số tài liệu của Trung ương cục miền Nam, của khu uỷ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn