Hà nội nghìn xưa/Trần Quốc Vượng

Bằng sự kết hợp giữa truyền thuyết, huyền tích với cứ liệu sử học và kết quả khảo cổ học, sách đã phác họa nên bức tranh sinh động và truyền thống dựng nước, giữ nước và những nét sinh hoạt của người Thăng Long xưa và trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quốc Vượng
Đồng tác giả: Vũ, Tuấn Sán
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 H100n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn