Phác thảo chân dung đời sống văn hóa Đức đương đại

Sách trình bày những nét cơ bản, đặc sắc của đời sống văn hóa Đức ngày nay, từ lễ hội dân gian đến đời sống báo chí, truyền thông, truyền hình, cho đến kiến trúc, văn học, sân khấu, ngoài ra còn đề cập tới mối quan hệ văn hóa và hữu nghị giữa hai dân tộc Đức và Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lương, Văn Kế (chủ biên)
Đồng tác giả: Trần, Đương (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.0943 Ph101t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn