Về văn học dân gian xứ Nghệ

Sách giới thiệu sức sống và sắc thái văn hóa xứ Nghệ được thể hiện qua: ca dao, đồng giao, truyện kể về hát phường vải, văn nôm khuyết danh

Lưu vào:
Tác giả chính: Ninh, Viết Giao
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương