Về công tác Đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang nhân dân

Sách giới thiệu những bài nói và viết của Chủ tch Hồ Chí Minh đề cập đến các mặt hoạt động của công tác Đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang; đặt ra những yêu cầu đối với người làm công tác Đảng, công tác chính trị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ, Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2004
Phiên bản:in lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.009 V250c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn