Gia đình Việt Nam và vai trò người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay

Sách đề cập đến các nhân tố cơ bản tác động đến gia đình và vai trò của người phụ nữ trong gia đình; phân tích đặc điểm cơ bản của gia đình Việt Nam và xu hướng biến đổi vai trò người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Thị Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.85 Gi-100đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn