Về tiến bộ xã hội trong kinh tế thị trường: Sách tham khảo

Sách trình bày một số vấn đề lý luận về tiến bộ xã hội, sự phát triển của kinh tế thị trường và sự tác động của nó đến tiến bộ xã hội, việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam vì sự tiến bộ xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hữu Vượng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 303.48 V250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn