Báo chí và đào tạo báo chí Thụy Điển

Sách trình bày những kỹ năng, thao tác làm báo và đào tạo nhà báo theo tinh thần của báo chí Thụy Điển

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Quang Hào
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 078.5 B108c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn