Conference diplomacy a case study: The World food conference Rome, 1974\

Sách tóm tắt nội dung Hội nghị thế giới về thực phẩm tại Rom 1974, trình bày lý do tổ chức, những ảnh hưởng tác động đến thành công của hội nghị, giới thiệu vai trò của Liên hợp quốc đối với vấn đề này

Lưu vào:
Tác giả chính: Edwin Mc.C. Martin
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: IFSOD, 1979
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
UN
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.1 C430f
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn