Regional Hegemons: Threat perception and strategic response\

Sách tập hợp các bài nghiên cưú về sự nhận thức mối đe dọa và sách lược của 7 nước lớn và 7 khu vực tương ứng; phân tích các cấu trúc khủng hoảng và quá trình hướng tới bá chủ khu vực, các mối quan hệ quốc tế trong một thế giới đa cực hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: david J. Myers
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : California: Westview, 1991
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.1 R201-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn