Trích dẫn APA

david J. Myers. (1991). Regional Hegemons: Threat perception and strategic response\ (xb.lần thứ nhất.). California: Westview.

Chicago Style Citation

david J. Myers. Regional Hegemons: Threat Perception and Strategic Response\. xb.lần thứ nhất. California: Westview, 1991.

Trích dẫn MLA

david J. Myers. Regional Hegemons: Threat Perception and Strategic Response\. xb.lần thứ nhất. California: Westview, 1991.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.