Công vụ, công chức Nhà nước

Sách tập trung giải quyết những vấn đề lý luận về công vụ, công chức, pháp luật về công vụ, công chức, trên cơ sở phân tích pháp luật thực định của Nhà nước ta từ năm 1945 tới nay và chỉ ra xu hướng điều chỉnh của pháp luật về công vụ, công chức qua các thời kỳ lịc sử...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hồng Thái
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 C455v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 03-25-2006 00:00  Gọi tài liệu này về