Tìm hiểu lịch sử kiến trúc tháp Chămpa\

Sách tập hợp, thống kê, khảo sát những kiến trúc Chămpa hiện còn qua đó sắp xếp lại trình tự xây dựng các kiến trúc tháp và tiến trình phát triển của loại hình kiến trúc này

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đình Phụng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 720 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn