Lịch sử cổ đại Việt Nam\

Sách tuyển chọn những công trình nghiên cứu của tác gia Đào Duy Anh liên quan đến cổ sử Việt Nam như: nguồn gốc dân tộc Việt Nam, văn hoá đồ đồng, vấn đề An Dương Vương và nước Âu Lạc, giai đoạn quá độ sang chế độ phong kiến và vấn đề hình thành của dân tộc Việt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Duy Anh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.701 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn