Bảo vệ môi trường biển - Vấn đề và giải pháp: Sách tham khảo

Sách cung cấp các thông tin về thực trạng môi trường biển ở Việt Nam, các vấn đề về chính sách, thể chế và pháp luật, phân tích các nguồn gây ô nhiễm tạo môi trường biển, những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường biển Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hồng Thao
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 363.7394 B108v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn