Lịch sử hiện đại Trung Quốc: Sách tham khảo

Sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa nội dung 2 cuốn sách: Nước CHND Trung Hoa và Chặng đường lịch sử nửa thế kỷ (1949 - 1999), giới thiệu về lịch sử hiện đại của Trung Quốc kể từ khi Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949)...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Huy Quý
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 951.05 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn