Hai chủ nghĩa một trăm năm: Sách tham khảo

Sách luận giải những vấn đề liên quan tới sự tồn tại và phát triển của CNXH và CNTB thế giới, nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô, Đông Âu; Phân tích sự tự điều chỉnh để tiếp tục phát triển của CNTB, nhận thức về thời đại hiện nay, xu thế hòa bình và phát triển, tác động toàn cầu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tiêu Phong
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.53 H103c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn