Việt Nam phong tình cổ lục

Sách giới thiệu những chuyện tình sử Việt Nam đó có thể là những mối tình có thật, cũng có thể là hư cấu trong lịch sử trong đời sống xã hội và trong các tác phẩm cổ văn

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Ngọc Khánh (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9223 V308n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn