Thuật ngữ ca dao Việt Nam

Sách tuyển chọn và sưu tầm tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, nghiên cứu các khái niệm các khác khái niệmtục ngữ, dân ca, ca dao, nội dung và hình thức của tục ngữ và ca dao. Các quan hệ xã hội trong các thời kỳ lịch sử được phản ánh trong tục ngữ, dân ca, ca dao đặc biệt là tục ngữ ca dao dân ca của đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Ngọc Phan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2004
Phiên bản:Tái bản lần 12 có sửa chữa bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.9 Th504n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 01-31-2006 00:00  Gọi tài liệu này về