Toàn cầu hóa các cuộc phản kháng. Hiện trạng các cuộc đấu tranh 2002: sách tham khảo.diễn đàn thế giới của các phương án thay thế (FMA)

Sách tổng hợp tình hình các cuộc đấu tranh trên thế giới chống lại sự bành chướng của toàn cầu hóa TBCN xuất hiện trong vài thập kỷ qua. Nội dung đề cập những khiếm khuyết của TBCN trên con đường tự do hóa, tư nhân hóa và phi điều tiết, lấy cạnh tranh làm động lực của sự bành chướng toàn cầu hóa là...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Francois Houtart (chủ biên)
Đồng tác giả: Samin Amin (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337.1 T406c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn