Lịch sử tư tưởng Trung Quốc thời Trung Cổ

Sách trích dẫn các thư tịch Hán Văn thời Lã Thị Xuân Thu, Hoài Nam, Vương Thư, Sử Ký, Hán Thư...đề cập tư tưởng nho giáo, tôn giáo trong lịch sử Trung Hoa

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ Thích
Đồng tác giả: Cao, Tự Thanh (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 181 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn