Lý Triều vọng mãi ngàn sau

Sách đề cập đến các dấu ấn lịch sử triều đại nhà Lý đã có công dựng quốc hiệu Đại Việt, kinh Đô và tạo ra các công thần khai sáng cho 8 đời con cháu nối truyền; tư tưởng dựng nước và giữ nước của Triều Lý còn vang vọng đời đời với thế hệ trẻ Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7023 L600t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn