Minh triết Phương Đông và triết học Phương Tây

Nội dung sách khám phá những nghiên cứu về minh triết Phương Đông, đối chiếu tính sâu sắc, nhân văn, tinh vi, triệt để giữa minh triết Phương Đông và triết học Phương Tây tìm ra khả năng tư duy hòa nhập của nhân loại vừa cơ bản, vừa độc đáo trên con đường hội nhập văn hóa Đông Tây...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jnllien Francois
Đồng tác giả: Hoàng, Ngọc Hiếu (chủ biên), Lê, Hữu Khóa (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Đà nẵng, 2004
Phiên bản:xbản Đà Nẵng
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 180 M312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn