Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 34 (1973)\

Văn kiện Đảng toàn tập, tập 34 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1973, gồm 34 tài liệ, trong đó 28 tài liệu ở phần văn kiện chính: Nghị quyết, chỉ thị, thông báo, điện của Bộ chính trị, ban Bí thư, bài phát biểu của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn. Phần tài liệu bao gồm 1 số tài liệu của Trung Ương cụ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn