Thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở Việt Nam\

Sách giới thiệu quan điểm, chính sách của Việt Nam về quyền con người; phản ánh những thành tựu của VN trong việc thực hiện quyền con người; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo đảm và phát triển uyền con người

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Việt Nam. Bộ Ngoại giao
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.08 Th107t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn