Văn kiện đảng thời kỳ đổi mới đại hội VI, VII, VIII, IX: Về văn hoá, xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, đào tạo

Sách tập hợp những đoạn trích các văn kiện Đại hội Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương từ Đại hội VI đến Đại hội IX về lĩnh vực văn hoá, xã hội, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, đào tạo

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn