Trung Quốc với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

Sách giới thiệu những bài nghiên cứu về những chính sách cải cách về mọi mặt của nền kinh tế Trung Quốc, cũng như việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc trong bối cảnh lịch sử mới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Tiến Sâm (chủ biên)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Đồng tác giả: Lê, Văn Sang (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.951 Tr513q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn