Bộ luật tố tụng hình sự và văn bản hướng dẫn thực hiện

Giới thiệu toàn văn Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 26/11/2003, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.597 B450l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn