Gia đình, phụ nữ Việt Nam với dân số, văn hóa và sự phát triển bền vững

Sách đề cập đến vai trò, vị trí của gia đình và người phụ nữ trong mối quan hệ tác động lẫn nhau với vấn đề dân số, văn hóa, cũng như sự phát triển bền vững của môi trường và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa đối với sự phát triển nước ta...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.85 Gi-100đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn