Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam: Tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước ở trung ương. tập 1

Sách cung cấp có hệ thống các văn bản pháp luật đang có hiệu lực được ban hành đến 12/2004 về tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước trung ương

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.1 T450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn