Lịch sử chiến tranh

Sách phác họa bức tranh tổng thể về nền văn hóa quân sự qua sự phân tích lịch sử chiến tranh từ kỷ nguyên bộ binh đến kỷ nguyên cơ khí hóa chiến tranh, cách thức tiến hành chiến tranh và tương lai của nó

Lưu vào:
Tác giả chính: Parker Geoferey
Đồng tác giả: Lê, Thành (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. T.P. HCM, 2004
Phiên bản:x bản tp.HCM
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 940.54 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn