Democnacy in the Russian School: The Reform Movement in Education since 1984\

Sách tập hợp các bài nghiên cưú về phong trào cải tổ trong ngành giáo dục Nga từ năm 1984; những trì trệ trong hệ thống giáo dục liên Xô cũ và những đổi thay trong hệ thống giáo dục mới sau khi Liên xô sụp đổ; những luật và sắc lệnh mới ban hành thực hiện sự dân chủ hóa thực sự trong trường học Nga...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ben Eklof
Đồng tác giả: Edward Dneprov
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Colorado: Westview, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 370.947 D202-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn