Xã hội học trong quản lý: Giáo trình\

Giáo trình cung cấp những thông tin cơ bản nhất về lịch sử phát triển xã hội học; đối tượng, cơ cấu và đặc điểm của xã hội học; kiến thức về xã hội học cơ cấu, cách thức tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, dư luận xã hội, nghiên cứu xã hội học về chính sách kinh tế, xã hội học tổ chức và xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 303.33 X100h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn