Kỷ yếu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh (1946-1999)

Kỷ yếu giới thiệu danh sách đại biểu Quốc hội 10 khoá (I-X) của tỉnh Quảng Ninh (có trích yếu giới thiệu từng đại biểu); các bài tham luận phát biểu của đại biểu Quốc hội và những chất vấn trên diễn đàn Quốc hội; cảm nghĩ và tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội về trách nhiệm của mình đối với đất...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.9597 K600y
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn