Hàn phi tử\

Sách trình bày lý thuyết pháp gia của chế độ quân chủ Trung Quốc thời Xuân Thu Chiến Quốc, phân tích toàn bộ các quan hệ xã hội trong chế độ quân chủ

Lưu vào:
Tác giả chính: Hàn Phi
Đồng tác giả: Phan Ngọc (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 951 H105p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn