Kỷ yếu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng tháp (1946-2004)

Kỷ yếu giới thiệu danh sách đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp 11 khoá (có trích yếu giới thiệu từng đại biểu); các bài phát biểu của đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp và chất vấn trên diễn đàn Quốc hội và những hoạt động của đại biểu Quốc hội qua các phương tiện thông tin đại chúng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đồng Tháp: NXB. Đồng tháp, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.9597 K600y
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn