Đại tướng Lê Đức Anh\

Sách giới thiệu thân thế, tuổi thơ, cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đại tướng Lê Đức Anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Lưu vào:
Tác giả chính: Khuất, Biên Hoà
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.0092 Đ103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn