Bích huyết kiếm\ Tập 4: Hưng vong trường hận

Lưu vào:
Tác giả chính: Kim Dung
Đồng tác giả: Đông Hải (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.1 B302h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 09-08-2007 00:00  Gọi tài liệu này về