60 truyện ngắn chọn lọc: kỷ niệm 60 năm thành lập nhà xuất bản Lao động 1/11/1945-1/11/2005

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Ngọc Chiểu (tuyển chọn)
Đồng tác giả: Trần, Dũng (tuyển chọn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9223 S111m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 12-08-2006 00:00  Gọi tài liệu này về