Trích dẫn APA

Trần, Q. V. (2005). Việt sử lược: Gồm 3 quyển\. Huế: NXB. Thuận Hoá.

Chicago Style Citation

Trần, Quốc Vượng. Việt Sử Lược: Gồm 3 Quyển\. Huế: NXB. Thuận Hoá, 2005.

Trích dẫn MLA

Trần, Quốc Vượng. Việt Sử Lược: Gồm 3 Quyển\. Huế: NXB. Thuận Hoá, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.