Việt sử lược: gồm 3 quyển\

Sách do tác giả khuyết danh đời Trần TKXIV ghi chép những thay đổi của nước Việt buổi đầu từ các thời vua từ Triệu Đà trở về sau này, các viên mục thú trong thời Bắc thuộc, nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Lê (tiền Lê) và nhà Lý, được dịch và giới thiệu trọn bộ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quốc Vượng (phiên dịch và chú giải)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Huế: NXB. Thuận Hoá, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.702 V308s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn