Bác Hồ với đại hội đảng

Sách tuyển chọn những văn kiện, bài nói, bài viết... của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị hợp nhất, Đại hội lần thứ II, thứ III của Đảng, Đại hội Đảng một số ngành, địa phương; giới thiệu một số bài viết của các đồng chí lão thành cách mạng ghi lại những kỷ niệm về Bác tại các đại hội Đảng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 B101h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn