Đông nam Á tháng Tám năm 1945: Đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước\

Sách tuyển chọn những kết quả nghiên cứu từ năm 1975 đến nay của các tác giả phân tíhc những sự kiện lịch sử trọng đại, bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Đông Nam Á; những nét mới của một Đông Nam Á hoà bình và hợp tác, sự hội nhập của Việt Nam vào khu vực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Dương Ninh
Đồng tác giả: Jan Pluvier, Nguyễn, Văn Hồng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959 Đ455n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn