Cẩm nang cán bộ làm công tác tổ chức nhà nước\

Sách giới thiệu và phân tích khái niệm tổ chức, các loại hình tổ chức; quy trình thành lập, sáp nhập, giải thể tổ chức; thi tuyển, tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm vào ngạch công chức; đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; công tác điều động, biệt phái công chức; chuyển ngạch, nâng ngạch; kỷ luật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tô, Tử Hạ (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2005
Phiên bản:Tái bản có sửa đổi và bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.066 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 03-29-2006 00:00  Gọi tài liệu này về