Triết học hiện sinh\

Sách giới thiệu và phân tích những nội dung cơ bản của triết học hiện sinh-triết học về con người, về cái gì làm nên bản thể con người với những đề tài đặc trưng của nó như: tự do, tự quyết, tuỳ chọn, vươn lên, độc đáo, thân phận con người, dấn thân......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thái Đỉnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 142 Tr308h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn